УСЛУГИ

Chapter 4 България е част от глобална мрежа, притежава дългогодишен опит, богато ноу-хау и способни служители, които са водени от непрестанен стремеж към развитие. Chapter 4 България постоянно разширява своите хоризонти и предлага резултатно ориентирани стратегии в сферата на комуникациите, маркетинга и връзките с обществеността.

КОРПОРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ

 • Стратегическо планиране и консултации
 • Управление на репутацията
 • Връзки с медиите
 • B2B комуникации
 • Комуникационно обучение
 • Корпоративна социална отговорност
 • Бранд и корпоративен PR

МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ И КОНСУЛТИРАНЕ

 • Разработване на маркетингова стратегия
 • Стратегия за навлизане на  пазара на нов продукт, марка или услуга
 • Корпоративен брандинг и позициониране
 • Реализация на B2B и B2C маркентигови кампании
 • Сравнителен анализ на конкуренция
 • BTL кампании

ДИГИТАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

 • Дигитални комуникации и консултации
 • Дигитални изследвания и анализи
 • Дигитален маркетинг
 • Управление на онлайн комуникации и социални медии
 • Блогове и създаване на съдържание на онлайн платформа
 • Копирайтинг

ПУБЛИЧНИ КОМУНИКАЦИИ

 • Регулаторни, икономически и политически прогнози
 • Социална и политическа среда
 • Правителствени отношения
 • Публични комуникации

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 • Връзки с общности
 • Управление на резултатите
 • Анализ на средата
 • КСО
 • Връзки с неправителствени оргазнизации

СЪБИТИЕН МЕНИДЖМЪНТ

 • Разработване на концепции и сценарии за събития
 • Планиране
 • Координация и контрол
 • Комуникация след събитието и оценка на ефективността

БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ

 • Управленски консултации
 • Управление на проекти   
 • B2B и B2C консултации    
 • Финансов ПР и връзка с инвеститори
 • Стратегическо планиране и управление 

КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ

 • Сценарии и предотвратяване на кризи
 • Стратегическо планиране и 24/7 подкрепа