Премини към основното съдържание

Връзки с обществеността и медии

Целенасочената работа с печатни и електронни медии и активният социален диалог и връзки с обществеността са предпоставка за положително въздействие върху целевата аудитория и внасяне на добавена стойност към избраната тема.

Ние планираме и управляваме комуникацията на бранда или организацията с всички нейни целеви аудитории и медиите, формулираме и разпространяваме ключовите послания чрез предварително подбрани медии и канали.