Премини към основното съдържание

Корпоративни обучения

Нашият клиент е една от водещите строителни компании и участва в изпълнението на обществени поръчки и строжите на многобройни обществени и промишлени сгради, поради което медиите често търсят контакт с архитектите и инженерите на компанията.

Нашите цели бяха:

• Да се проведе медийно обучение за различен тип служители и експерти на компанията

• Да им покажем как да идентифицират правилно ключови послания, да се подготвят за неочаквани обрати при медийни изяви, да избегнат възможността да бъдат погрешно цитирани, да имат представа от медийния пейзаж в България

Нашият екип организира за екипа на компанията обучение, посветено на работата с медии, което включваше:

  • Въведение в PR и процеса на медийни дейности, как се прилагат ключовите послания на компанията и ключови правила за реакция
  • Практикуване на знанията и уменията, получени чрез интерактивна семинарна част и симулиране на казуси
  • Как да идентифицират и да се справят с проблеми, да ги разпознават и да реагират ефективно
  • Скритата информация - тон на гласа, езика на тялото и др., как всички те трябва да бъдат в унисон с ключовите послания