Премини към основното съдържание

Медиен и потребителски анализ

Всяко ефективно медийно планиране започва с задълбочен анализ на медийната среда, пазара и поведението на потребителите, който допълнително ще определи целите и посоката на стратегията. За нуждите на бизнеса ние предоставяме професионални и подробни изследвания и мониторинг на медийната среда въз основа на зададен формат и изисквания, както и подробен анализ на целевата аудитория и тяхното поведение.

Въз основа на този анализ ние допълнително подпомагаме компаниите с професионални съвети и насоки за стратегическо планиране.

За един от нашите клиенти имахме задача да разработим анализ по тема и нейното развитие в медиите за дългосрочен период от 3 години при препоръчителен минимум от 6 месеца.

Събрахме необходимото медийно отразяване и добавихме критерии за оценка (споменаване на конкретна дума, тон на гласа, споменаване на експерти/без споменаване и т.н.). Сравнихме данни от различни източници и периоди, за да генерираме ключови изводи. След това очертахме положителни посоки на комуникация и критични точки. Въз основа на всички събрани данни и анализ разработихме резултати и бъдещи комуникационни препоръки.