Премини към основното съдържание

Медия мониторинг и анализ

Проследяваме медийното отразяване и представяне на бранд или тема в електронни медии и печатни издания. Обхватът може да е регионален или национален, варира и продължителността на периода на медиен мониторинг със задна дата или за планирано събитие. Анализираме медийните тенденции и изготвяме специални препоръки и насоки за достигане на максимална ефективност на Вашите послания или тема, така че да донесат максимална полза за текущия Ви проект.