Премини към основното съдържание

Печатни материали

Можем да ви помогнем с индивидуален дизайн и производство на всички необходими печатни материали за цялостна визуална корпоративна идентичност – брошури, флаери, визитки, календари, папки, плакати, покани, стикери, етикети и други.

Изготвяме 3 проект дизайна по общи насоки от клиента или при спазване на корпоративни правила за визуална идентичност.