Премини към основното съдържание

Оценка

Поставянето на обективна оценка на изпълнената стратегия е стабилна основа и отправна точка за планиране и оптимизиране на последващите стъпки и дългосрочни цели.Правим оценка на изпълнението на проекта или кампанията включваща съпоставка на постигнатите резултати с предварително зададените ключови измерители и показатели, проследяване, оценка и анализ за постигане на целите и анализ на достигнатите резултати, оценка на въздействието на програмата, както и анализ на непостигнатите цели.