Премини към основното съдържание

Проучване на пазара

Провеждаме задълбочено пазарно проучване, с което да установим позиционирането на продукта, услугата или бранда спрямо конкурентите му. Професионалното и задълбочено проучване на пазара включва детайлна видимост над пазарния потенциал, конкурентен профил, структурата на съответната ниша, потребителските нагласи, географски особености и др. и подпомага планирането и осъществяването на максимално ефективни и релевантни последващи маркетинг и комуникационни стъпки.