Премини към основното съдържание

Конференции

Конференциите са специални събития, които изискват специфични ресурси в зависимост от темата и целите си. Научни или бизнес конференции - за тяхната успешна организация са необходими високо ниво на професионализъм, внимание към детайлите и стриктно планиране.

С дългогодишен опит и множество успешни проекти, нашият екип може да съдейства при тематичния дизайн на конференцията, избора на място, логистиката, изграждане на програмата, координация с медиите, партньорите, подизпълнителите и гостите, подготовката на PR кампанията и съдействието по време на и след събитието до успешното му завършване.

При официалното се разделяне на технологичната компания HP на две различни компании - HP Inc. и Hewlett-Packard Enterprise, нашата задача беше да организираме и проведем първата конференция за ключови партньори в България. С това събитие имахме за цел да въведем на пазара новата марка Hewlett Packard Enterprise и да създадем мрежа от ключови стратегически партньорства и медии.

Организирахме конференцията „Ideas IT“ в София с продължаваща силна медийна кампания за привличане на вниманието на партньори и медии. За събитието създадохме интерактивни зони и приложихме творчески подходи, за да ангажираме ключовите партньори и гости на HPE България. Изградихме специални демо зони, за да покажем на практика как технологията работи за бизнеса.

В резултат на това конференцията „Ideas IT“ имаше голям успех и се превърна в IT събитие на 2016 г. с високо медийно отразяване в таргетирани медии. Постигнахме силна видимост на марката и много високо ниво на удовлетвореност сред всички партньори и медии.