Премини към основното съдържание

Семинари

Европейската комисия  стартира кампания за борба с дискриминацията на работното място и повишаване на осведомеността на хората за техните права и възможности през 2019г.

Като част от кампанията, в България беше проведен семинар „Дискриминация на работното място: Как да въведем подходяща работна среда в практиката“. 

Събитието  събра заедно Европейската комисия, работодатели и техни организации, както и профсъюзи, за да обменят мнения по отношение на подходящата работна среда за хората с увреждания. 

Най-добрите примери и обратната информация, предоставени от работодателите по време на събитието, бяха публикувани в брошура, която в края на кампанията бе разпространена в целия Европейски съюз.