Премини към основното съдържание

Изграждане на работодателски бранд

Изграждането на имидж на добър работодател обхваща най-ценния актив на всяка малка, средна или голяма компания - нейните служители. Ние създаваме работещи модели за изграждане на репутацията на малки, средни и големи компании като добър и предпочитан работодател за висококвалифицирани специалисти. Когато те са удовлетворени от работата си, компанията се превръща в привлекателно място и предпочитана среда за нови потенциални служители.

ДА ОСТАВИМ ЗЕЛЕНА СЛЕДА

Като част от дългосрочната стратегия на компанията за устойчиво развитие на бизнеса, ние предложихме да привлечем вниманието на служителите към опазване на околната среда както на работното място, така и извън него. Като следваща много важна фаза не само служителите са включени като част от местната общност, но и техните семейства, и съграждани. Инициативите на Аурубис имаха за цел да възпитат отговорност и грижа за околната среда сред младите хора в региона. Училищата и детските градини в Пирдоп и Златица участваха в инициативите. Повече от 300 участници обработваха открити пространства в дворовете на училища и детски градини: бяха засадени цветни лехи и зелените площи бяха залесени. За най-малките деца бяха осигурени образователни игри с аниматори.

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

С цел значително подобряване на вътрешните комуникации и възприятието на служителите за работодателя, ние разработихме различни кампании през годините, за да ангажираме служителите в живота на компанията и да им покажем, че тяхната безопасност е изключително важна. С различни образователни кампании на тема Безопасност за вас и Програми за безопасност при работа, ние успешно ангажирахме всички настоящи служители. С редовен годишен Ден на отворените врати показахме на местните общности, че Aurubis е отговорен работодател, който третира своите служители като ценна част от ДНК на компанията.

ОКОЛНА СРЕДА ОТ ВЪТРЕ НА ВЪН

Основен приоритет на проекта е да представи информацията за екологичните въпроси по достъпен начин, да се позове на най -добрите практики, които всеки може да приложи в ежедневието си - у дома и в офиса. Като част от създаването на положителен имидж, ние инициирахме гъвкави модели за подобряване на вътрешните и външните комуникации, за да можем да позиционираме Aurubis като екологично чиста компания и да развием устойчив бизнес сред всички групи заинтересовани страни.

АКТИВНОСТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ

„Живей здравословно“ на Аурубис България е дългосрочна здравна програма - проведена през последните години чрез различни кампании, насочени към здравния статус на персонала на Аурубис България. Програмата за здравословен и активен начин на живот е насочена към служителите на Аурубис България. Основната цел е да се насърчи по -активен и здравословен начин на живот сред служителите на компанията чрез малки промени в ежедневните им навици. Чрез поредица от дейности са представени най -важните факти за балансираното хранене, съвети за здравословна физическа форма и за поддържане на активен начин на живот и най -важното - ценни препоръки за предотвратяване на рискове за здравето като отказване от тютюнопушене, стрес и други. Информационната кампания има за цел положително социално въздействие - изграждане на модели на здравословно хранене и физическа активност, както и предотвратяване на отклонения в хранителното поведение, което има за край следния резултат: подобрено качество на живот на служителите на компанията.

НАДГРАЖДАНЕ НА БРАНДА

Значително подобряване на вътрешната комуникация и възприятието на служителите на Aurubis беше постигнато чрез различни специално разработени програми, като например образователни кампании за безопасност = при работа, дни на отворени врати, благотворителни кампании „Подай ръка“, еко наръчници, зелени конкурси, зелени активности, образователни кампании за час на Земята, създаване на гора на Aurubis, дейности по почистване на езера в близост, дейности за здравословен начин на живот: здравословни олимпийски игри, здравни панаири и семинари, здравословни промени в менюто на столовете на Aurubis, месец на сърдечни заболявания, акции по кръводаряване, семинари и консултации за пушене, психологическа гореща линия и др.