ДЖИ ПИ ГРУП АД изгради пречиствателна станция в Македония
Tuesday, 3. July 2018

ДЖИ ПИ ГРУП АД изгради пречиствателна станция в Македония

Екипът на Chapter 4 България взе участие в организацията на събитие по случай откриването на нова пречиствателна станция в Прилеп, Македония за ДЖИ ПИ ГРУП АД. На събитието присъстваха Министър-председателя на Македония Зоран Зaев и Министъра на Околната среда и физическото планиране на Македония Садула Дураки. Съоръжението бе завършено успешно в края на май тази година.

Проектът, подкрепен от Европейския съюз, е на обща стойност над 9 млн. евро. Официалното откриване на 3 юли в гр. Прилеп бе уважено с присъствие и реч и от председателя на делегацията на Европейския съюз в Македония – Самуел Збогар.

С изключителна бързина и професионализъм „Джи Пи Груп” АД изгради модерната пречиствателна станция за отпадъчни води с първични и вторични пречиствателни съоръжения и съоръжения за пречистване на утайки. Една от най-важните цели, постигнати с пускането на съоръжението в експлоатация е обработката на всички отпадни води в съответствие с Директивата на Европейския съюз за пречистване на градските отпадъчни води.

Изпълнението на проекта включва:

– Изграждане на всички обекти, свързани с ПСОВ и монтаж на съоръженията;

– Изграждане на мост за достъп до пречиствателната станция;

– Изграждане на оградата около станцията;

– Озеленяване;

– Присъединяване на станцията към канализационната мрежа на Прилеп;

– Тестване и стартиране на процеса на пречиствателната станция;

– Обучение на персонала за експлоатация на ПСОВ.