Представяне на иновационния продукт COOL-R на Селена груп.
Wednesday, 1. February 2017

Представяне на иновационния продукт COOL-R на Селена груп.

Chapter 4 България организира пресконференция за  представяне на първото високорефлективно хидроизолационно покритие – COOL-R. Продуктът допринася за осигуряване на по-комфортен вътрешен климат. Технологията, разработена от Селена Груп, е доказателство за потенциала на компанията, изграден на базата на дългогодишен опит и задълбочени научни разработки.

Предимствата на иновативната технология COOL-R бяха демонстрирани на живо по време на събитието. Проблемът с прегряването на покрива има редица последствия. За собствениците на сгради, това е свързано с необходимостта да се планират ремонтни работи, тъй като поради високата температура и без ефективна хидроизолация, процесът на стареене на покрива и неговата ерозия са много по-бързи. От друга страна, от собствениците се очаква да осигурят оптимална температура вътре в сградата. Поддържането на подходящ вътрешен климат е от особено значение, когато има хора, които работят вътре, съхраняват се храна или лекарства или когато сградата се използва за отглеждане на животни, както и за други процеси със строг температурен режим.

Селена България е една от компаниите, част от Селена Групата, която показва голям потенциал за развитие. В момента компанията има в портфолиото си успешни продуктови серии за професионалисти и индивидуални потребители. Всички продукти, които се предлагат, са въведени в съответствие с действащите местни и глобални норми, осигуряващи възможно най-високо качество, както и ценови преимущества за потребителите.

На официалната пресконференция в София, на 02 февруари 2017 г., присъстваха г-н Диян Димитров, Управляващ директор на Селена България и г-н Жан-Ноел Фурел, Главен изпълнителен директор на Селена Груп, които запознаха българските медии с най-новият продукт на компанията и споделиха информация относно бъдещи планове за разширяване на дейността в България.