Премини към основното съдържание

SWOT анализ

Проследяваме медийното отразяване и представяне на бранд или тема в електронни медии и печатни издания. Обхватът може да е регионален или национален, варира и продължителността на периода на медиен мониторинг със задна дата или за планирано събитие. Анализираме медийните тенденции и изготвяме специални препоръки и насоки за достигане на максимална ефективност на Вашите послания или тема, така че да донесат максимална полза за текущия Ви проект.

Изготвяме цялостен и обстоен SWOT анализ по ключови показатели, който да очертае силните (Strengths) и слаби страни (Weaknesses) на Вашия бизнес или тема, възможностите (Opportunities) и предизвикателствата (Threats) пред тях.Очертавайки ключовите и критични перспективи пред потенциална идея, продукт или услуга чрез SWOT анализ, поставяме основите за оптимално и ефективно бизнес и комуникационно планиране, които да Ви помогнат да постигнете желаните резултати и набелязаните цели.