Постоянните представители по околна среда и климат на страните-членки на ЕС посетиха медодобивния завод на Аурубис в България
четвъртък, 12. April 2018

Постоянните представители по околна среда и климат на страните-членки на ЕС посетиха медодобивния завод на Аурубис в България

Екипът на Chapter 4 България организира среща на високо равнище в Пирдоп като част от програмата на неформалния съвет по околна среда и води, който се проведе в България между 10 и 12 април. Аурубис България посрещна 90 аташета по околна среда и климат на страните-членки на Европейския съюз.
Посещението бе свързано и с меморандума за сътрудничество между Аурубис и министъра на Българското председателство на Съвета на ЕС, с което компанията се ангажира да подпомага осъществяването на дейностите и приоритетите, заложени в програмата на Председателството.

Тим Курт, изпълнителен директор на Аурубис България, запозна гостите с реализираните ключови проекти, резултатите от дългосрочната инвестиционна програма „Спектрум 2018“ и въведените нови технологии за опазване на околната среда. Ръководителят на Направление „Екология“ Ангел Костов представи пред гостите от ЕС инвестициите и постиженията на компанията в опазването на околната среда.

“В завода в Пирдоп вече са инвестирани над 1.1 милиарда лв., 210 милиона от които за опазване на околната среда“, заяви Тим Курт по време на представянето. „Горди сме, че Аурубис продължава дългогодишната традиция на медното производство в България. През тази година се навършват 60 години от началото на медодобивното производство в Пирдоп. Днес Аурубис реализира 9% от износа и 6% от вноса на България и има структуроопределяща роля за икономиката на страната“, допълни той.

По време на посещението аташетата разгледаха новото депо за съхранение на технологичен отпадък, процеса по рекултивация на старото депо, както и единствената в България пречиствателна станция за дъждовни води, част от проектите на Аурубис в страната.