Lufthansa с отлични финансови резултати и нови продукти и услуги
четвъртък, 6. November 2014

Lufthansa с отлични финансови резултати и нови продукти и услуги

Lufthansa с отлични финансови резултати и нови продукти и услуги
С повече от 700 000 пътници на борда, пазарният дял на Lufthansa Group в България е около 30 %

Днес германската авиокомпания Lufthansaпредстави своите годишни финансови резултати и данни за превоза на пътници за 2013 г. Lufthansa Group продължава своето устойчиво развитие и растеж: коригираната оперативна печалба нарасна на годишна база с 62 на сто до 1.042 милиарда евро, а отчетената оперативна печалба е на стойност 697 милиона евро. Приходите на Lufthansa Group възлизат на 30.0 милиарда евро. Бизнесът с пътнически превози е представен изключително добре, прибавяйки към оперативния резултат на Групата 495 милиона евро. Силното представяне се дължи на доброто и ефективно управление на разходите, силната мрежа от дестинации на компанията и фокуса върху клиентите.

Групата очаква положително бизнес представяне и през настоящата година. Както през 2013 г., по-високите резултати се очаква да дойдат от бизнеса с пътнически превози. Коригираният оперативен резултат на Групата за 2014 г. следва да се повиши отново с около 40% и би възлизал на стойност между 1.7 и 1.9 милиардаевро. Отчетеният оперативен резултат на Lufthansa Group до края на годината, включително разходите за преструктуриране и различни проекти, би трябвало да бъде между 1.3 и 1.5 милиарда евро.