Chapter 4 България е новият стратегически и оперативен маркетинг хъб за Hewlett Packard Enterprise
петък, 1. September 2017

Chapter 4 България е новият стратегически и оперативен маркетинг хъб за Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise (HPE) продължава с изграждането и оптимизирането на Best-In-Class модел за ангажираност, с който да подкрепя партньорите, с които работи. Основната цел е да се създават ефективни съвместни маркетингови активности, които да повишат търсенето на свързаните услуги и продукти на HPE и техните партньори. Chapter 4 Bulgaria бе избрана за маркетинг агенцията, която да участва в планирането и изпълнението на съвместните маркетинг проекти.

Chapter 4 България е специализирана агенция за маркетингови услуги, която комуникира директно с партньорите на HPE и работи върху цялостно планиране, подготовка, координация и проследяване на кампании, включително управлението на одобрения за използване на фонд за развитие на шест от пазарите в Югоизточна Европа.

С включването на Chapter 4 България, HPE разширява модела на хъб, който позволява по-централизиран подход за управление и изпълнението на съвместни маркетингови активности от името на партньорите на HPE.

В модела на хъба Chapter 4 България предоставя услуги за партньорите на HPE, които се намират в няколко държави. От мястото на хъба, агенцията установява връзки с партньорите в другите пазари, след което планира и изпълнява активности от тяхно име. Цялостната програма, включваща няколко държави, е управлявана от хъба – Chapter 4 България в координация с Hewlett Packard Enterprise.

Chapter 4 в ролята си на хъб за Югоизточна Европа:

  • Предоставя експертиза в сферата на маркетинга с планиране и изпълнение на измерими и интегрирани съвместни маркетинг кампании от името на партньорите за HPE
  • Предоставя пълния набор от дейности в тон с бизнес моделите на партньорите като използва всички предимства, които дава ко-маркетинг хъба на HPE
  • Установява директни контакти с партньори на HPE с цел придобиване на по-ясна представа върху специфичните нужди на партньорите, за да изгради ефективни маркетингови кампании
  • Следва и подкрепя стратегическите инициативи и приоритети на кампании на HPE с помощта на Маркетинговия Канал на HPE