Аурубис България планира инвестиционна програма „Спектър 2018“
четвъртък, 14. May 2015

Аурубис България планира инвестиционна програма „Спектър 2018“

14 май 2015, София – Най-големият производител на медни продукти за Югоизточна Европа планира да реализира инвестиционна програма на стойност 180 млн. евро, наречена „Аурубис България Спектър 2018“. Тя се планира в периода 2015-2018 г. и има няколко основни аспекта, които включват преки и косвени инвестиции. Това стана ясно в рамките на състоялата се днес пресконференция, на която бе представен фокусът на компанията за бъдещия период – принципи на устойчив производствен процес и опазване на околната среда.