43% от австрийските инвеститори очакват подобряване на икономическия климат в България
понеделник, 8. January 2018

43% от австрийските инвеститори очакват подобряване на икономическия климат в България

В края на 2017 г. Австрийската камара Advantage Austria проведе проучване сред австрийските компании в България, което показа, че 40% от тях отчитат подобрение на икономическото положение в страната през изминалата година. С ниво на инвестициите в размер на 4,124 млн евро (според данни на БНБ) австрийските компании са вторият най-важен чуждестранен инвеститор в България. Те са едни от най-големите, сигурни и стабилни работодатели в страната, като сред техните представители са Mtel, EVN, Raiffeisen, OMV, Vienna Insurance Group, Billa, Kronospan, Knauf, Uniqa, Palfinger, Baumit и други.

Според проведената анкета, превръщането на България в още по-атрактивен инвестиционен пазар е свързано с наличието на достатъчно работна ръка и адекватна квалификация на кадрите. Същевременно представителите на фирмите искат подобрения при борбата с корупцията, предсказуемата икономическа политика и правната сигурност. Други желани реформи са намаляване на бюрокрацията, политическа стабилност, модернизиране на трудово-правните норми и подобрение на тръжните процедури.

Анкетата е проведена едновременно в Румъния, Сърбия и Унгария - страни, които се конкурират с България в привличането на инвеститори. Резултатите са сходни, но при оценката на „Пазарните условия“ изпъкват различни приоритети. Докато австрийските инвеститори в България и Унгария посочват за най-сериозен проблем недостига на квалифицирана работна ръка, то в Сърбия ненавременните плащания заемат водеща позиция, а в Румъния – инфраструктурата.

Според мнението на експерти, през последните години България привлича инвестиции чрез ниски данъчни ставки и изгодни разходи за труд. Междувременно eмиграцията и липсата на квалифицирана работна ръка поставят под въпрос тези предимства. Като ефективна мярка за справяне с изброените фактори и младежката безработица Advantage Austria подпомага активно австрийски и български фирми при въвеждането на дуално обучение. Австрийски фирми се опитват да привлекат и квалифицирани българи, които учат или работят в Австрия и желаят да се завърнат в България.