КОНТАКТИ

София 1606, България
ул. “Григор Пърличев” 5-7, ет.2, офис 7
Тел.: +359 (2) 85 05 821
Факс: +359 (2) 85 05 821
E-mail: office@chapter4.bg

http://www.chapter4.bg

Анелия Милкова – Управляващ директор
Email: a.milkova@chapter4.bg

Димитрина Младенова – Оперативен мениджър
E-mail: d.mladenova@chapter4.bg

Весела Савова – Мениджър Комуникации
E-mail: v.savova@chapter4.bg

ПР асистент
E-mail: office@chapter4.bg; Cell:+359 878 286 129

 

Burson-Marsteller Affiliate
Austria - Albania - Bosnia and Herzegovina - Bulgaria - Croatia - Hungary - Macedonia - Montenegro - Romania - Slovenia - Serbia