Премини към основното съдържание

Изпълнение/Прилагане (на стратегията)

Професионално координираното изпълнение на стратегията е от критична важност за успешното осъществяване на проекта и е факторът, който може да направи реалната разлика между успеха или провала на инициативата.Прилагаме планираната стратегия за постигане на предварително дефинираните стратегически цели и показатели за успех.

Управляваме и координираме всички страни, ангажирани в процеса на изпълнение на стратегията, и налагаме единен висок стандарт на работа и изпълнение.